• Danh sách các bài viết

    Thoughts, musings, and ruminations.

    Phần đầu của một ván poker bắt đầu khi mỗi người chơi đã nhận được hai lá bài riêng của mình. Ngư...